Stenkullen 2021-06-01

 

 

Prisjusteringar pga kraftiga höjningar av råvarupriser

 

Priserna på våra främst förekommande råmaterial har ökat mycket kraftigt det senaste halvåret. Våra leverantörer har löpande höjt våra inköpspriser varför vi dessvärre än en gång kommit till en punkt då vi måste följa med i utvecklingen och justera våra priser mot kund. Orsaken är främst pandemin som skapat en turbulent stålmarknad med brist på järnmalm och skrot samt kapacitetsbrist i stålverken. Det har givit en högre efterfrågan än tillgång på material.

Melamin har blivit en bristvara efter stora inköp av Ryssland och Kina varför också priset har ökat.

Fraktpriserna från Fjärran Östern fortsätter att öka med brist på containers och vikande lastkapacitet som främsta orsaker. Leveranstiderna är därför också en parameter som påverkats negativt.


Det är och har varit vår ambition att hålla en låg prisprofil till våra kunder. Med tanke på situationen nu går det dock inte längre att hålla emot utan vi hoppas på er förståelse för de prisjusteringar vi nu genomför.


Beställ gärna i god tid om ni vet att behov finns så vi kan boka upp material.

Vid frågor är ni mer än välkomna att kontakta oss.


Omni-Retail AB